Samarbeten med polisen

folk på stortorget

Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar ska kommunen och polisen arbeta för en tryggare stad. Syftet är att öka Malmöbornas upplevda trygghet och minska utsatthet för brott.

Medborgarlöften

Som en del i det gemensamma trygghetsarbetet arbetar polisen och Malmö stad med att öka tryggheten i de områden i Malmö där flest känner sig otrygga genom Medborgarlöften.

Trygg och säker stad

"Malmö - Trygg och säker stad" är en överenskommelse med polisområde Malmö om hur staden och polisen ska samverka.

Målet om en tryggare stad ska nås både genom långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. En viktig och stor del går ut på att arbeta förebyggande och med de bakomliggande orsakerna till kriminalitet.

Sex olika områden är prioriterade:

  • Unga i riskzon och unga kriminella
  • Organiserad brottslighet och kriminella nätverk
  • Våld i nära relationer
  • Stöd till brottsutsatta
  • Drogförebyggande insatser
  • Trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö och trafiken

Arbetet ska följas upp genom de årliga trygghetsmätningarna som Polisen och Malmö stad gör, och brottsstatistik.