Överenskommelse Malmö - Malmöandan

Folkets park

Den 24 maj, 2017 fattade Malmös kommunfullmäktige beslut om en överenskommelse för samverkan mellan Malmö stad och civilsamhället. Detta är överenskommelsen, som också kallas Malmöandan.

Om Överenskommelsen

För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö

Den här överenskommelsen kan användas av den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad för att förenkla och förbättra samverkan för att stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. 

Överenskommelsen är ett resultat av dialog, workshops och seminarier. I processen har hundratals representanter för idéburen sektor i Malmö och Malmö stad medverkat. Även den fortsatta processen skapar en stark rörelse och samverkan, läs mer om det på www.malmoandan.se

Till grund för denna överenskommelse ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete. Nationella, regionala och andra lokala överenskommelser har tjänat som inspiration. 

Överenskommelsen är ett stöd för: 

  • fördjupad samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. 
  • att stärka demokratin, öka delaktigheten och inkluderingen i Malmö.
  • det engagemang som finns i Malmö att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar 

Vision 

Idéburen sektor i Malmö och Malmö stad skapar tillsammans en öppen, demokratisk och jämlik stad. Vi har gemensamma plattformar där både nyskapande och etablerade lösningar för Malmös utmaningar utvecklas. 

Malmöandan präglas av mod, nyfikenhet, öppenhet och tillit. Vi ser positivt på utmaningar i en föränderlig stad som Malmö, där vår mix av olikheter och kompetenser skapar en speciell drivkraft som styr utvecklingen framåt. 

Mer om överenskommelsen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-24 11:21