Statistik

Här hittar du statistik om Malmö. Statistiken är uppdelad ämnesvis.

 • Den 31 december 2016 blev vi officiellt i Malmö 328 494 invånare, 162 184 män och 166 310 kvinnor.
 • Medelåldern för Malmöbon är 38,5 år. I Skåne är medelåldern 40,9 år och i Sverige 41,2 år. (uppdaterat 2017-03-30)
 • I slutet av 2016 fanns 178 länder representerade i Malmö. De fem största länderna var Irak, Jugoslavien, Danmark, Polen och
  Bosnien-Hercegovina. (uppdaterat 2017-03-30)
 • 32 % (106 222) av Malmöborna är födda i utlandet, invandrade. (uppdaterat 2017-03-30)
 • Under 2016 ökade antalet Malmöbor födda i utlandet med
  ca 4 100 personer. (uppdaterat 2017-03-30)
 • 12 % av Malmöborna är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. (uppdaterat 2017-03-30)
 • Av stadens ca 150 600 hushåll är ca 70 % småhushåll med en eller två personer. (uppdaterat 2017-03-30)
 • I befolkningsgruppen 25-64 år har 48 % av Malmöborna eftergymnasial utbildning. Andelen för Sverige i stort är 42 %. (uppdaterat 2015-12-31)

I Excelfilen Statistikunderlag för Malmö, finner du statistik för områden som befolkning, familj, hushåll, födda i Danmark, befolkningsutvecklingen i Øresundsregionen, utländsk bakgrund, utlandsfödda per kontinent, utlandsfödda per födelseland, utbildning, gymnasiebehörighet, arbetstillfällen, förvärvsarbetande, öppet arbetslösa, arbetsplats i Danmark, förvärvsinkomster, disponibel inkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, bostad, flytt, pendling och antal bilar i trafik.

Uppdaterat 2017-05-19


För att se vad som gäller för etnicitet, språk och religion läs mer här

 

Uppgifter finns från 2007 och framåt, uppdatering av dokumentet sker löpande. Statistiken kommer från Statistiska centralbyråns databaser, OSDB och MONA.Vill du ha mer statistik finns följande webbplatser

Statistik för Köpenhamn: www.kk.dk/statistik
Statistik för Skåne: www.skane.se
Statistik för Öresund: www.orestat.se
Statistik från Statistiska centralbyrån, www.scb.se