Tema Äldreomsorg

Malmö stad ger omsorg, vård och stöd till äldre Malmöbor. Vi arbetar med att förebygga skador och olyckor, samt med att öka känslan av trygghet för äldre. En viktig del i arbetet är även att öka det sociala innehållet i de äldres vardag.

Trygghetshotellet är till för Malmöbor som vill ha social samvaro, men inte behöver vård i större omfattning.

Havsuttern har blivit uppmärksammad i boendedelegationens arbete om hur ett trygghetsboende kan se ut.

Besök Club Cefalon som är en dagverksamhet för demenssjuka yngre än 65 år.

Senast ändrad: 2017-01-04 10:36