Studiebesök Vårdplanering i hemmet

Som första stadsdel i Malmö inför Västra Innerstaden vårdplanering i hemmet istället för på sjukhus.

I vårdplaneringen kopplas ett helt team in för att kunna möta och tillgodose vårdtagarens behov i hemmet.

Projekt vårdplanering i hemmet ses som ett alternativ till samordnad vårdplanering (SVPL) på sjukhus. Under studiebesöket berättar vi om verksamheten i dialog med besöksgruppen.

Praktisk info

längd: 2 timmar
max antal deltagare: 10 personer
målgrupp: yrkesgrupper som vårdplanerar och deras chefer

Gör en bokningsförfrågan