Tema Förskola och Grundskola

Malmös förskolor och skolor präglas av Malmödevisen mångfald, möten och möjligheter. Vi lägger upp studiebesöket efter era behov och önskemål.

I Malmö finns förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning. Det finns bland annat förskolor med uteprofil och bussförskolor.

I Malmö finns ett åttiotal kommunala grundskolor. I skolorna finns även förskoleklasser och skolbarnomsorg.

Här får ni inblick i olika delar av Malmö stads skolverksamhet.

Malmö stad erbjuder modersmålsundervisning på ett fyrtiotal olika språk.

I varje stadsområde finns en eller flera särskolor. Dessutom finns det olika sorters resursskolor inom staden.

Senast ändrad: 2014-10-08 14:17