Foto: Peter Adamsson

Foto: Peter Adamsson

Studiebesök Sege park

Malmö är den stad som satsar mest på solenergi. I vackra Sege park skapas en hållbar stadsdel med innovativa lösningar för förnybar energi.

Tidigare låg här ett mentalsjukhus. Nu omvandlas de historiska miljöerna i Sege park till en hållbar stadsdel med klimatsmarta energilösningar och egna odlingar. Här finns bland annat en av landets största solcellsanläggningar och Europas första soldrivna Stirlingmotor. Energilösningarna är några exempel på hur Malmö stad arbetar för att minska klimatpåverkan.

I Sege Park samarbetar Malmö stad med Stiftelsen Ekocentrum Syd, som erbjuder guidade turer med olika inriktningar. Dessa går även att kombinera med en visning av Ekocentrum Syds utställning med inspirerande exempel på hållbara lösningar inom allt från mat och avfall till det senaste inom solenergi och smarta fastigheter.

Inriktningar på studiebesök i Sege Park: 

Sege park - förnybar energi
·        Fullskalemodeller för förnybar energi
·        Lokal närvärmeproduktion
·        Solceller
·        Stirling-solkraftverk
·        Gatlyktor drivna på solenergi
·        Solpaneler
  
Sege park - från mentalsjukhus till hållbar stadsdel
·        Berättelser från livet i Östra sjukhuset
·        Äppelträdgård och stadsodling
·        Innovationer för hållbar stadsdel
·        Fullskalemodeller för förnybar energi

Stiftelsen Ekocentrum Syds utställning
·        Goda exempel på innovativa lösningar för hållbar utveckling
·        Förnybar energi
·        Mat-miljö-hälsa
·        Hållbart byggande
·        Från avfall till resurs
·        Hållbart sparande

Se filmen om solenergi i Malmö