Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du påverka politiken. Här får du veta hur det går till.

Du som bor i Malmö kan lämna egna förslag — så kallade medborgarförslag — till stadsområdesnämnden i det stadsområde där du bor.

Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du får dessutom möjlighet att själv presentera ditt förslag inför stadsområdesnämndens politiker.

Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget ska vara skriftligt. Om du behöver hjälp kan du vända dig till ditt stadsområde.

Läs mer

Medborgarförslag: det här gäller
Blankett för medborgarförslag

Läs mer om medborgarförslag och om hur du kan påverka i ditt stadsområde:

Väster
Öster
Söder
Norr
Innerstaden