Utebliven tidning?

Har du inte fått tidningen i din brevlåda? Eller har du hittat tidningar i din portuppgång ? Alla frågor kring distributionen av Vårt Malmö besvaras av Tidningsbärarna.

Du kan även fylla i din gatuadress och gatunummer så får vi en rapport om eventuella problem med distributionen - information som vi använder i vårt kvalitetsarbete.


Skriv in texten som visas i bilden nedan. *