Senast uppdaterad 2013-06-27 00:00.

Nystart för ett bättre Malmö

Den 1 juli blir tio stads­delar ihopslagna till fem stadsområden. Och skolan, som hittills varit stadsdelarnas ansvar, lyfts till en egen organisation i tre delar. Här reder vi ut vad du som Malmöbo kan vänta dig i framtiden.

Text: Ewa Astly
Foto: Ewa Levau

De tio stadsdelarna i Malmö förvandlas nu till fem stadsområden den 1 juli.
Malmöborna kommer inte att märka så mycket av förändringarna till en början. Men på sikt ska de bidra till en mer enhetlig stad, bättre kvalitet på den kommunala servicen och ge ett bättre avstamp inför framtiden.
Skolan får egen organisation
Den nya organisationen innebär att skolan organiseras i tre fackförvaltningar som tar hand om all skolverksamhet, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning. Och det är inom skolan som den nya organisationen kommer att märkas mest.
Övrig kommunal verksamhet delas upp i fem stadsområden som tar hand om individ och familj, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet.  

Uppdrag: medborgardialog

Malmös stadsområden får också ett särskilt uppdrag för att arbeta med medborgar- och brukar­dialog och att utveckla närdemokratin. Detta ska göras genom en nära dialog mellan invånare, förvaltning och förtroendevalda.
De nya stadsområdena ska också ge en bättre balans i områdena ur socioekonomisk och demografisk synpunkt. Framför allt ska de nya områdena medverka till att den kommunala servicen i Malmö blir mer enhetlig och att kvaliteten utvecklas inom verksamheter för vård och omsorg, individ och familj och lokal kultur- och fritidsverksamhet.
Områdesprogram som är en femårig satsning på fem områden i Malmö fortsätter som tidigare.

Börjar gälla 1 juli

Den nya organisationen träder i kraft
den 1 juli men det kommer att ta tid innan den helt är på plats. Många chefer och högre tjänstemän får nya arbetsplatser och delvis nya arbetsområden. De Malmö stad-medarbetare som arbetar nära medborgarna, till exempel inom hemtjänsten, kommer att vara densamma.
En del lokalbyten blir aktuella men information om detta kommer att gå ut till medborgarna i god tid.

Tio stadsdelar blir fem stadsområden

  • NORR Stadsdelarna Centrum och Kirseberg blir stadsområde Norr.
  • ÖSTER Stadsdelarna Husie och Rosengård blir stadsområde Öster.
  • SÖDER Stadsdelarna Fosie och Oxie blir stadsområde Söder.
  • VÄSTER Stadsdelarna Hyllie och Limhamn-Bunkeflo blir stadsområde Väster.
  • INNERSTADEN Stadsdelarna Södra innerstaden och Västra innerstaden blir stadsområde Innerstaden.

Läs mer här.

Vilka är dina visioner om organisationens förändringar?

Lars G Larsson.

Lars G Larsson

chef för bistånd, stadsområde Söder
– För medborgarna ska det inte spela någon roll var i Malmö man bor. Det är tydligt i den nya organisationen att arbetet med likabehandling ska stärkas. Även om vård och omsorg delas upp i de två avdelningarna bistånd och verksamhet är det samma nämnd och samma förvaltning. När det handlar om bistånd till olika insatser ska alla få samma prövning och arbetet med bedömningar och uppföljning av insatser kommer att utvecklas.  
– Tanken med den nya organisationen är att kunna öka fokus och engagemang på de frågor man arbetar med. Det blir lite enklare med bara fem stadsområden. Samarbetet kommer också att öka.  

Gaby Wallström.

Gaby Wallström

chef för områdesutveckling, stadsområde Söder
– Den nya organisationen underlättar samverkan mellan de olika stadsområdena. Det ger möjligheten att ge samma service till alla Malmöbor oavsett var man bor.  
– Inledningsvis kommer Malmöborna inte att märka så mycket av de organisatoriska förändringarna. Men den nya organisationen är mer begriplig och när det satt sig kommer det att bli lättare för medborgarna att veta var de ska vända sig när de behöver ha kontakt med kommunen.
– Extra roligt är att man väljer att satsa på en avdelning för områdesutveckling!

Marie Hendra.

Marie Hendra

chef för områdesutveckling, stadsområde Öster
– Den nya organisationen kan hjälpa Malmö att bli en enad och hel stad utifrån Malmökommissionens tankar om ett socialt hållbart Malmö. Det har sett ganska olika ut i de olika stadsdelarna. Rosengård och Husie blir stadsområde Öster – en del av Malmö precis som övriga stadsområden, vilket jag hoppas leder till att bilden av Rosengård nyanseras ytterligare.   
– När skolan nu blir en egen organisation ökar möjligheten att få fokus på andra viktiga områden, till exempel hur fungerar våra vårdboenden, hur får vi fler unga i sysselsättning och en mängd andra oerhört viktiga frågor för staden.  
– Medborgardialogen är central liksom att skapa attraktiva mötesplatser för unga och äldre. Jag tror dessutom att den nya organisationen blir lät­tare att förstå för Malmöborna.

Susanna Ramberg.

Susanna Ramberg

chef för bistånd, stadsområde Öster
– Våra brukare kommer förhoppningsvis inte att märka den stora skillnaden. De möter samma personer som biståndshandläggare och inom hemtjänsten. Men det blir en chefskarusell när tio stadsdelar ska bli fem stadsområden.
– Det är en positiv förändring när de nya stadsområdesnämnderna framöver kommer att få större fokus på socialnämndsfrågor.  Jag tror också att inrättandet av fem biståndsavdelningar kommer att leda till större rättssäkerhet och likabehandling för medborgarna.