Mobiltjänster

Du kan nå bibliotekets katalog via din smartphone!

Tjänsten finns på:

http://encore.malmo.stadsbibliotek.org/iii/mobile/?lang=swe&suite=mobile

 

  • Du kan söka och beställa material på samma sätt som i den vanliga webb-katalogen.
  • Du kan se dina lån och vid behov förnya dem.
  • Du kan se dina beställningar och ev. annullera dem.
  • Du kan se de eventuella avgifter du har.

Senast ändrad: 2017-06-21 10:20