Mobiltjänster

Du kan nå bibliotekets katalog via din smartphone!

Tjänsten finns på: http://m.malmo.stadsbibliotek.org

  • Du kan söka och beställa material på samma sätt som i den vanliga webb-katalogen.
  • Du kan se dina lån och vid behov förnya dem.
  • Du kan se dina beställningar och ev. annullera dem.
  • Du kan se de eventuella avgifter du har.