Återlämning

På Stadsbiblioteket återlämnar du i automaterna i Entrén.

På de flesta stadsdelsbibliotek återlämnar du det du lånat i automater annars gäller återlämning hos personal.

Lån som du gjort på Stadsbiblioteket eller stadsdelsbiblioteken kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

Det är dessutom möjligt att skicka medier för återlämning till ett annat kommunbibliotek i Skånevia regionbibliotekets transporter.

Observera att detta inte gäller för fjärrlånade böcker
samt för böcker till

  • högskolebibliotek
  • universitetsbibliotek
  • skolbibliotek
  • sjukhusbibliotek