30-talets återkomst?

temabild 30-talets återkomst

Dagens världspolitiska strömningar för tankarna till mellankrigstiden: nationalismens baksidor, despotiskt ledarskap, att skuldbelägga ”de andra” samt yttrandefrihetens utsatthet. Amnesty Internationals senaste rapport pekar i den riktningen och på biograferna visar man åter Chaplins Diktatorn.

 1. Hur förhöll sig svenska intellektuella till Tyskland före och under andra världskriget? Denna antologi belyser bland annat universitetens positiva inställning till de tyska högerradikala rörelserna. Vidare tar boken upp kulturens och journalistikens förhållande till Tyskland. Bland skribenterna finner vi Maja Hagerman och Ola Larsmo.

  Läs som Bok | Talbok (Daisy)

  omslagsbild
 2. Boken tar sin utgångspunkt i trettiotalets Lund med universitetet och dess studenter. De grupper av akademiker som hämtade sitt tankegods på den politiskt bruna högerkanten och kallade sig ”nationalistiskt sinnade”. Dåtid kopplas ihop med nutid och den kärna av Sverigedemokraternas partiledning som fann varandra under studenttiden i Lund.

  Läs som Bok | e-Bok | Talbok (Daisy)

  omslagsbild
 3. Innan mörkret faller

  av Björn Elmbrant

  Tysk och svensk socialdemokrati stod vid ett liknande ekonomiskt-politiskt vägskäl under mellankrigstiden. De valde helt olika vägar in i trettiotalet med följder som blev diametralt motsatta – katastrof och folkhem. Elmbrant ger en förklaring till hur det gick till och tar med sig analysen för att applicera den på vår tid.

  Läs som Bok | e-Bok | Talbok (Daisy)

  omslagsbild
 4. Här en genomgång av trettiotalets svenska kvinnliga romandebutanter. En tid då modernitet och folkhem växte fram. Men Jonsson vill visa att det fanns en konservativ och antimodern sida i samhället. I litteraturen starkt präglad av det tyska ”Blut und Boden” i betydelsen jord, bonde, arv, familj, släkt, hem, tradition och sedvänja.

  Läs som Bok

  omslagsbild
 5. Weimarrepubliken glider över i ett nazistiskt maktövertagande. Johannes och ”Lämmchen” är på väg att bli föräldrar, på väg att bilda familj. Men i Berlin är det tufft att vara ett ungt par utan stabil inkomst eller fast adress. Romanens fond består av ett Tyskland på väg mot politiskt och ekonomiskt sammanbrott.

  omslagsbild
 6. Denna tegelsten tar oss med på en politisk resa jorden runt i det instabila trettiotalet. Vi får följa Churchills, Hitlers, Mussolinis, Roosevelts och Stalins göranden och låtanden i stort som i smått. I första hand beskrivs deras politiska förehavande men boken färgas också av lättsammare detaljer som vad de åt till lunch eller hur kostymerna satt.

  Läs som Bok | Talbok (Daisy)

  omslagsbild
 7. I Åmarks bastanta standardverk får vi följa Sveriges förhållande till Nazityskland från trettiotalets början fram till andra världskrigets slut. En rad samhälleliga institutioner så som riksdag, kungahus, medier, näringsliv, kyrka och kultur granskas i sitt förhållande till Tyskland.

  Läs som Bok | e-Bok

  omslagsbild