Senast uppdaterad 2017-10-04 13:28.

Serieutställningen World War III

Illustration av en björn.

World War III är en utställning med nyproducerade serieverk, sammanställd för att visas i Malmö. Serierna är utvalda av den egyptiska serieplattformen Koshk Comics. Utställningen visas på Stadsbibliotekets seriebalkong 6–31 oktober.

Koshk möjliggör för arabiska serietecknare att publicera sina verk genom en digital app istället för via bokförlag.  Detta på grund av de stränga reglerna för publicering som råder i Egypten och resten av regionen.

Utställningen innehåller verk med satir och reflektion där konstnärerna problematiserar sin samtid och världspolitiken genom seriemediet. Genom serier kan det svåra bli lättförståeligt och det allra mörkaste bli humoristiskt. Därför visas här ett antal konstnärer vars serier diskuterar både det mest vardagliga och stora politiska händelser.

Koshk är inbjudna av fortbildningsorganisationen Historielabbet – Gör om! Gör rätt! för att bredda Malmös serieutbud med fler uttryck och berättelser. Med sitt initiativ ger Koshk en röst till de många politiska röster som finns, men som inte alltid får utrymme. Genom Historielabbets inbjudan presenteras Koshks serieskapare sina berättelser till nya läsare och användare i seriestaden Malmö!