Lilla Slottet

Foto på önskeväggen

Lilla Slottet är ett projekt som drivs av Stadsbiblioteket i Malmö vars syfte är att utveckla en nydanande barnverksamhet för Malmös 0-8 åringar. Projektperioden löper från september 2012 och pågår till och med hösten 2016. I september 2016 slog vi upp dörrarna till den nya avdelningen som döpts till Kanini.

Arbetet med att ta fram avdelningens form och innehåll sker i nära dialog med malmöbarnen och deras vuxna. Målet är att skapa en mötesplats som är socialt, digitalt och arkitektoniskt tillgänglig för Malmös alla barn.

I projektgruppen ingår:
Projektledare: Karin Johansson
Tel: 0768-846982
karin.c.johansson@malmo.se

Projektmedarbetare: Annika Withycombe, Marie Lassen  och Mimmi Widner.