Bokinkast

Stadsbibliotekets bokinkast. Foto: Suzanne Ahrling

Stadsbiblioteket i Malmö har nu ett bokinkast. Bokinkastet är öppet när biblioteket har stängt.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du lämna tillbaka det du lånat i vårt bokinkast. Det ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan - på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du återlämna det du lånat i bokinkastet.

Så här gör en:

  • Lägg det du lånat på hyllan
  • Då öppnas en lucka
  • Mata in det du lånat - ett i taget
  • Välj om du vill ha kvitto

Senast ändrad: 2017-04-10 14:37