Bra länkar för dig som tränar svenska

Här har vi samlat ihop några bra länkar både på vår egen hemsida och på andra sidor för dig som tränar svenska.

Övningar och länkar till språksidor på internet:

Hej svenska
Ett interaktivt stöd där vem som helst kan träna svenska gratis

Digitala spåret
För dig som läser sfi - svenska för invandrare. Övningar på olika nivåer.

Ladda ner dataprogrammet Symwriter till din dator!
För varje ord du skriver skapas en bild. Gäller i 30 dagar.

Mango
Lär dig ett nytt språk. (Svenska och många andra, från engelska)

Swedish for All – Svenska för alla
Denna webbplats som är till både för dig som nyligen kommit till Sverige och som på egen hand vill börja lära dig svenska från dag ett, och för dig som redan påbörjat utbildningen sfi – svenska för invandrare. Välkommen!