Bra länkar för dig som tränar svenska

Här har vi samlat ihop några bra länkar både på vår egen hemsida och på andra sidor för dig som tränar svenska.

Länkar till språkstöd på internet:

Hej svenska
Ett interaktivt stöd där vem som helst kan träna svenska gratis

Digitala spåret
För dig som läser sfi - svenska för invandrare. Övningar på olika nivåer.

Widgit online.  
För varje ord du skriver skapas en bild. Gäller i 21 dagar.

Swedish for All – Svenska för alla
För dig som är nyanländ i Sverige och som på egen hand vill lära dig svenska i väntan på att få börja utbildningen sfi – svenska för invandrare. Den är också till för dig som redan påbörjat utbildningen sfi.