ARRANGEMANG 2017

På Arena 305 kan alla musik och kulturintresserade personer mellan 15-25 år arrangera ett event kostnadsfritt.

Alla arrangemang på Arena 305 är alkohol och drogfria och har en undre åldersgräns på 15 år. Yngre kommer in i målsmans sällskap.

Senast ändrad: 2017-11-06 10:03