ARRANGEMANG 2017

På Arena 305 kan alla musik och kulturintresserade personer mellan 15-25 år arrangera ett event kostnadsfritt. Se länken nedan för mer information.

Alla arrangemang på Arena 305 är alkohol och drogfria och har en undre åldersgräns på 15 år. Yngre kommer in i målsmans sällskap.

Battle of music 2017 28,29 sep & 6 okt.
Anmäl dig här

Senast ändrad: 2017-09-07 14:17