Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

Arena 305 tar ansvar och jobbar med hållbarhetsbegreppets tre delar, ekonomisk, ekologisk & socialt, som vi har som uppdrag från Malmö stad.  Detta arbete sker på många plan i vardagen i huset men även i mötet med ungdomar & arrangörer.

Det har kommit en handlingsplan för miljöprogramet där vi skall prioritera och ta fram åtaganden under2016 http://malmo.se/miljoprogram


Senast ändrad: 2015-12-30 13:00