Lovaktiviteter

Sök bidrag för lovaktiviteter för barn och unga! Ni som är registrerade på nivå 2 eller nivå 3 - barn och ungdom kan söka för februarilovet (v.8), sommarlovet (v. 25-33) och för höstlovet (v. 44).

För att kunna söka lovbidrag ska ni:

  • vara en registrerad förening nivå 2 eller nivå 3 - barn och ungdom.
  • genomföra prova på-aktiviteter för barn och unga som inte är medlemmar.
  • erbjuda gratis aktiviteter.
  • ha ledare som håller i aktiviteten.
  • föra deltagarsstatistik och inlämna en redovisning.
  • marknadsföra aktiviteten med flaggor, skyltar och affischer som ni får låna från fritidsförvaltningen.

Hur gör man detta?

Har ni frågor kan ni mejla forening@malmo.se.

Läs mer om bidraget för loven i Föreningsstöd nivå 2 och nivå 3.