Spontan i stan-bidrag


Spontan i stan-bidrag ska möjliggöra för föreningar att arrangera spontanaktiviteter för Malmös barn och unga som ännu inte är föreningsaktiva. Det ger även föreningar en möjlighet att rekrytera nya medlemmar.

Detta krävs av föreningen som deltar:

  • Registrerad förening nivå 2 och nivå 3 - barn och ungdom.
  • Ledare som håller i aktiviteten.
  • Ansvara och genomföra aktiviteten på ett säkert och bra sätt
  • Föra deltagarsstatistik och inlämna en redovisning terminsvis via ApN.
  • Synliggöra aktiviteten genom att använda det marknadsföringsmaterial som ges ut av förvaltningen för att marknadsföra sina aktiviteter.
  • Aktiviteterna ska vara gratis utan krav på medlemskap.

Detta erbjuder fritidsförvaltningen:

  • Ersättning för ledare och material.
  • Bokar och erbjuder kostnadsfria idrottsanläggningar
  • Marknadsföringsmaterial till de enskilda aktiviteterna.
  • Marknadsföring av aktiviteterna enskilt, gemensamt och övergripande för all organiserad spontanaktivitet (Kul i Malmö-appen).

Har ni funderingar och vill skicka in en ansökan?

Mejla forening@malmo.se så tar ansvarig handläggare kontakt med er.

Ansökan om bidrag görs via ApN.