Prislista 2017

Här finns priser och avdrag för lokaler och anläggningar.

Hos fritidsförvaltningen har registrerade föreningar och organisationer reducerade priser. Därför är prislistan uppdelad i tre olika prisgrupper (prisgrupp 0, prisgrupp 1 och prisgrupp 2).  Prislistan visar priser både före registrerade föreningar, privatpersoner, skolor och övriga grupper.

KUND PRISSGRUPP 0 PRISGRUPP 1 PRISGRUPP 2
Nivå 1 - Registrerad förening   All föreningsverksamhet Övrig verksamhet
Nivå 2 - Registrerad förening Föreningsverksamhet för barn/unga (4-25 år). All föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Föreningsverksamhet för vuxna. Föreningsmatcher/tävlingar fr.o.m. 17 år enligt serietillhörighet/tävlingsnivå. Övrig verksamhet
Nivå 3 - Registrerad förening Föreningsverksamhet för barn/unga (4-25 år). All föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Föreningsverksamhet för vuxna. Föreningsmatcher/tävlingar fr.o.m. 17 år enligt serietillhörighet/tävlingsnivå. Övrig verksamhet
Nivå 3 Äldre - Registrerad förening   All föreningsverksamhet Övrig verksamhet
Organisation - registrerad All verksamhet för personer med funktionsnedsättning. All övrig verksamhet Övrig verksamhet
Privatperson/Företag. Ej registrerad förening eller organisation     All verksamhet.
Skola     Om inga andra priser framgår.
Fritidsgård och likställd mötesplats för unga Verksamhet i gymnastiksal Verksamhet i sporthall vid samarbete med reg. förening med bidrag för Spontan i stan.   Verksamhet i sporthall (utan samarbete med registrerad förening) samt i övriga anläggningar.
       
       
       

Avvikelser från ovan kan förekomma vilket anges i prislistan. *Registrerade pensionärsföreningar betalar halva priset på prisgrupp 1 vardagar före kl. 16.00.