Prislista 2017

Här finns priser och avdrag för lokaler och anläggningar.

Hos fritidsförvaltningen har registrerade föreningar och organisationer reducerade priser. Därför är prislistan uppdelad i tre olika prisgrupper (prisgrupp 0, prisgrupp 1 och prisgrupp 2).  Prislistan visar priser både före registrerade föreningar, privatpersoner, skolor och övriga grupper.

KUNDPRISSGRUPP 0PRISGRUPP 1PRISGRUPP 2
Nivå 1 - Registrerad förening All föreningsverksamhetÖvrig verksamhet
Nivå 2 - Registrerad föreningFöreningsverksamhet för barn/unga (4-25 år). All föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.Föreningsverksamhet för vuxna. Föreningsmatcher/tävlingar fr.o.m. 17 år enligt serietillhörighet/tävlingsnivå.Övrig verksamhet
Nivå 3 - Registrerad föreningFöreningsverksamhet för barn/unga (4-25 år). All föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.Föreningsverksamhet för vuxna. Föreningsmatcher/tävlingar fr.o.m. 17 år enligt serietillhörighet/tävlingsnivå.Övrig verksamhet
Nivå 3 Äldre - Registrerad förening All föreningsverksamhetÖvrig verksamhet
Organisation - registreradAll verksamhet för personer med funktionsnedsättning. All övrig verksamhetÖvrig verksamhet
Privatperson/Företag. Ej registrerad förening eller organisation  All verksamhet.
Skola   Om inga andra priser framgår.
Fritidsgård och likställd mötesplats för ungaVerksamhet i gymnastiksal Verksamhet i sporthall vid samarbete med reg. förening med bidrag för Spontan i stan. Verksamhet i sporthall (utan samarbete med registrerad förening) samt i övriga anläggningar.
    
    
    

Avvikelser från ovan kan förekomma vilket anges i prislistan. *Registrerade pensionärsföreningar betalar halva priset på prisgrupp 1 vardagar före kl. 16.00.

Senast ändrad: 2018-01-08 11:25