Höja registreringsnivå

Här kan ni läsa om hur er förening gå tillväga för att höja registreringsnivå.

Föreningsavdelningen har tre nivåer, varav den tredje är uppdelad i två versioner, nivå 3 - barn och ungdom, samt nivå 3 - verksamhet för äldre. Det finns också möjlighet för föreningar att registrera sig som organisation. Läs mer om de olika nivåerna här.
 

För att ansöka om att höja registreringsnivå, fyll i någon av följande blanketter:

Skicka ansökan till forening@malmo.se eller till:

FÖRENINGSAVDELNINGEN
Fritidsförvaltningen
205 80 Malmö

Tänk på att bestämmelserna uppdateras varje år. Det är föreningens skyldighet att se till att ni uppfyller de krav som ställs.