Hundliv

Hunden är människans bästa vän, sägs det. Och visst är det härligt att ha hund, både för kroppen och psyket! Men det vilar ett stort ansvar på hundägarna också. Här kan du läsa mer om vad som gäller för hundägare i Malmö.

Den som äger en hund eller sköter om en hund är skyldig att följa bestämmelserna som finns i Malmös hundstadga. I den står bland annat att upptagningstvång gäller i stora delar av Malmö - det vill säga att du är skyldig att plocka upp eventuellt hundbajs som din hund lämnar efter sig. Hundstadgan beskriver också inom vilka områden det är tillåtet och inte tillåtet för hunden att vistas.

Det är polisens uppgift att se till att hundstadgan följs. Du kan ta del av hundstadgan i sin helhet via länkarna nedan.

Det är också lag på att alla hundar ska vara ID-märkta och registrerade i Jordbruksverket centrala hundregister.

Djurskydd

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med 1 januari 2009.

Hundkarta med hundstadga
Hundrastning i Malmö
Hundlatriner i Malmö

Vad kan du göra om du störs av skällande hunder?
Störande hundar
 

Externa länkar:
Jordbruksverket