Torups bokskog

Vid Torups välbevarade renässansslott ligger den 340 ha stora Bokskogen. Den ägs av Malmö stad och är ett populärt utflyktsmål. Här finns strövstigar, skogslekplats, vindskydd, eldstäder, motionsanläggning, café och en fantastisk variationsrik natur.

Dammen

Intill friluftsgården ligger en damm där den ätliga grodan kväker under varma försommardagar. Även större och mindre vattensalamander håller till här.

Träden

Omkring byggnaderna i Torups by och utspridda i skogen finns ett stort antal mycket gamla träd så kallade trädjättar.
Vid Dansbanestigens nordöstra del, ett område kallat Holmarna, ligger Bokskogens spännande "urskog". Här får du en liten glimt av hur skogen skulle sett ut om den inte avverkats på länge, till exempel finns här ovanligt mycket liggande och stående döda träd med insektshål och bohål för fåglar. Träden har stor variation i åldrar och trädslag. Bland annat finns här en vacker gammal skogslind.

Många av de gamla träden hyser en exklusiv insektsfauna som inte hittas på många ställen i Sverige. Insekterna fyller viktiga funktioner i skogen som nedbrytare, pollinatörer, växtätare och rovdjur. Totalt har man hittills funnit 253 olika skalbaggarter. Till exempel lever en stor population av den sällsynta Bokoxen Dorcus parallellopipedus. En art som i vår tid till exempel inte ens är funnen i Söderåsens Nationalpark.

Djuren

Varma kvällar kan man se fladdermössen som flyger på jakt efter insekter mellan trädkronorna och över dammen. Här har noterats 8 olika arter.

Om du är i Bokskogen i gryningen eller skymningen kan du ha tur att få se dovhjort eller rådjur. På hösten kan du på långt håll höra hjortarnas brunstbröl. Det är en märklig upplevelse.

Från fågeltornet på Dansbanestigen kan du under våren se både häckande och rastande vadare och änder. Bland annat har här skådats rödbena, enkelbeckasin, brushane, skedand, kricka, stjärtand och årta. Rovfågeln glada med den W—formade stjärten är mycket vanlig i Torup.

Rastplats

En viloplats med vacker sjöutsikt och eldstad finns vid Enebacka kärr eller Snokasjön som någon kallade den. Det ligger cirka en kilometers promenad öster från stora parkeringen sett.