Torups slott och slottspark

Görvel Fadersdotter Sparre (1517-1605) framför Torups slott

Görvel Fadersdotter Sparre (1517-1605) framför Torups slott

Torups slott har en historia sedan 1300-talet. Den ursprungliga borgen låg på en kulle kallad Askebacken, norr om dagens stall och ladugårdar. Det nuvarande slottet anlades 1537 men restaurerades 1602-1630 och fick då i huvudsak det utseende det har idag.

Bronsskulptur Torups slott i dimma

Skulptur i slottsparken intill Torups slott

Görvel Fadersdotter Sparre var den som initierade uppförandet av det nya Torup slott, efter att den gamla borgen Askebacken förstörts. Det var oroliga tider och slottet försågs med ett ordentligt försvar. För att göra det extra svårt att inta, byggdes Torup slott mitt i en konstgjord sjö.

Idag är Torup en av Nordens bäst bevarade renässansborgar, med en magnifik slottspark intill bokskogen och trädgårdsanläggningar från fem århundraden. Mellangården, byggnaden vid entrén till slottsparken, rymde ursprungligen herrskapsstallarna. Den byggdes om 1737.

1970 köptes godset Torup, med slott och andra byggnader, slottspark, bokskog och odlingsmark, av Malmö stad. Vi fullföljer traditionen från tidigare ägare att "söken bevara vad I haven fått".

Kulturslingan – "Livet kring ett slott"
Följ med på en vandring och lär dig mer om Torups vackra gamla byggnader och personer som verkat här. Allt från Görvel, som än idag sägs vaka över sin skatt, till hunden Fido – som blev statare när han räddade Gustav Coyet från den ilskna tjuren. Guideboken finns att köpa på Friluftsgården.