Sibbarpsstranden

Sibbarps strand ligger söder om den mer kända Ribersborgsstranden och inte särskilt långt från Öresundsbrofästet.

Här finns en liten grund sandstrand mellan kallbadhuset och vakttornet lämplig för de mindre barnen. För alla andra finns stora gräsmattor och flera badbryggor. I anslutning finns ett kallbadhus och en camping med bl a servering och minigolfbana.

Det finns två parkeringsplatser i anslutning till badplatsen. En av parkeringsplatserna når du via Strandgatan och den andra ligger beläggen vid "barnviken", vid campingplatsen. Självklart finns det också toaletter på Sibbarp.

Skräpig historik

Stadsträdgårdsmästare Åke Steen genomförde Sibbarps badpark enligt Erik Welins och Erik Bülow-Hübes planer från 1946. Detta var ursprungligen en jättelik avstjälpningsplats med stenar från cementindustrin och den förvandlades efterhand till ett populärt rekreationsområde.

Badvärdar och säkerhet

Under badsäsongen (15 maj - 15 september) finns badvärdar tillgängliga mellan klockan 10-18 på Ribersborg, Sibbarp och Klagshamn, Scaniabadet och Sundspromenaden.Under sommarlovet finns badvärdar på Sundspromenaden mellan kl. 12-20 och på Scaniabadet mellan kl 12-22.

Badvärdarna bär röd tröja och de ansvarar för allmän ordning, enklare omplåstring och säkerhet. Vid badvärdarnas personalbyggnader finns larmknappar uppsatta. Om du behöver komma i kontakt med badvärden, använd knappen. På badplatserna flaggar vi med vit/gul flagga när där är bemannat. Röd flagga betyder avrådan från bad. Då kan det vara strömt eller otjänligt badvatten. 

I anslutning till stränderna finns det offentliga toalettbyggnader; sju stycken på Ribersborg, tre på Sibbarp, två på Klagshamnsbadet och en på Scaniabadet. Det finns även en toalett vid Daniaparken.

Stränderna är klara inför sommarens alla bad

Senast ändrad: 2017-06-12 09:42