Betyg/skolhälsovårdsjournal/
klasslista/vaccinationsintyg

Upplysning om kostnad

Kan du inte lämna fullständiga uppgifter tillkommer en forskningsavgift, 150 kronor per påbörjad kvart, som mest 60 minuter.

Fält markerade med * är obligatoriska.Byte av skola *

Personuppgifter *

Jag är medveten om kostnaden *

Upplysning om personuppgifter

Personuppgifter är alla slags uppgifter som kan kopplas till en person, exempelvis namn, adress, IP-nummer till dator. Vid beställning av handlingar via brev eller e-blanketten kommer personuppgifter behandlas. Dessa kommer att läggas in i vårt ärendehanteringssystem. Ingen utanför Malmö stadsarkiv kommer att ha möjlighet att söka på personuppgifterna och vi kommer endast att använda dem för ärendeberedning och återsökning av ärenden.


Beställer du kopior, utdrag eller forskning där vi tar ut en avgift kommer vi lägga in namn, adress och personnummer i vårt faktureringssystem. Uppgifterna blir endast sökbara för berörd personal och används enbart för att administrera fakturor.

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym går det bra att skicka in ett vanligt pappersbrev och be om att få ut handlingarna över disk. Handläggningen kan ta tid beroende på ärendebelastning så vänta gärna några veckor innan du besöker oss för att få ut uppgifterna.

 

Du kan inte vara anonym om du önskar att få ut sekretessreglerade handlingar eller att vi gör uppdrag som är förenliga med kostnad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-13 14:08