Senast uppdaterad 2016-05-13 10:06.

Konststipendiater 2016

17 konstnärer får stipendier ur Malmö stads fonder 2016. Kulturnämnden tog beslutet den 21 mars.

– I år delar vi ut fler stipendier och bidrag än på många år. Det känns fantastiskt roligt. Urvalet visar på att Malmö som konststad fortsätter att locka unga och fenomenalt begåvade konstnärer att bosätta sig och arbeta här, säger Cecilia Widenheim, chef på Malmö Konstmuseum.

Stipendierna och konstnärsbidragen delas ut ur Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond (800 000 kr), Aase & Richard Björklunds fond (1 200 000 kr) och Emil Olssons minnesfond (400 000 kr).

Årets stipendiater

Ellen Trotzigs understöds- och stipendiefond

Helena Fernández-Cavada Romero, Rina Eide Løvaasen, Julia Selin och Kim Westerström får stipendium à 200.000 kronor.

Aase & Richard Björklunds fond

Lena Bergendahl, Ingela Ihrman och Loui Kuhlau Fjellander får stipendier à 200.000 kronor. 

Gert Aspelin, Kristina Eriksson, Charlotte Johannesson, Mariana Manner, Jacques Zadig och Richard Årlin får konstnärsbidrag à 100.000 kronor.

Emil Olssons minnesfond

Leif Nelson, Susann Rönnertz, Peter Sjöblom och Lisa Strömbeck får konstnärsbidrag à 100.000 kronor.