Senast uppdaterad 2017-05-18 15:03.

Textilworkshops på stan i sommar

Charlotte Walentin, Parrot, 2015

I sommar finns Malmö Konstmuseum på plats under både Sommarscen Malmö och Malmöfestivalen. Kom och delta i konstnärsledda workshops och skapa i textil!

Sommarscen:
17 juni, Kroksbäcksparken 15.00-17.00 och
30 juni, Lindängeparken 15.00-18.00:

Textil är ständigt närvarande i våra liv, och i språket som är fullt av textila metaforer: ”nysta upp”, ”sammanfläta”, ”tappa tråden”. Under workshopen kommer konstnären Charlotte Walentin tillsammans med besökare utforska och umgås bortom det talade språket, genom textil.

Här undersöks hur återvunna kläder och tyger kan få ett nytt liv och värde genom att klippas isär och sys ihop på nytt, ändras och omformas. En t-shirt får en broderad text eller blir till remsor i en väv, en del sätts ihop med en annan och skapar ett nytt plagg eller blir ett textilt kollage att hänga på väggen. Var med och experimentera, hur kan det mest vardagliga få nytt liv?

Malmöfestivalen:
17-18 augusti, Hamngatan, 11.00-19.00

Textilen är ständigt närvarande i våra liv, och i språket som är fullt av textila metaforer: ”nysta upp”, ”sammanfläta”, ”tappa tråden”. Under workshopen får deltagarna tillsammans med konstnären Anna Nordström utforska lapptäckstekniken för att kollektivt skapa ett konstverk av återvunnet material.

Lapptäcket kommer bli ett enormt porträttgalleri. Alla deltagare får genom textila material skapa egna porträtt som tråcklas samman på väggen i containern och bildar ett kollektivt lapptäcke. Syftet med workshopen är att komma bort från bilden av textil som något pyssligt, och se den i ett nytt ljus genom konsten. Vad händer om man ser textilen som ett eget språk? Kan man tala textiliska?

Anna Nordström är baserad i Stockholm. Hon är en av grundarna av Den Nya Kvinnogruppen och arbetar med textil och kollektiva metoder i sitt konstnärskap. I sommar medverkar hon i utställningen Textila undertexter, som visas på Malmö Konstmuseum t.o.m. 3 september.

Lördagen den 19 augusti 13.00

Det kollektiva verket skapat under workshopen på Malmöfestivalen presenteras på Malmö Konstmuseum. I anslutning till invigningen sker ett samtal mellan konstnären Anna Nordström och Sofia Landström, intendent för förmedling och program.

Workshopsen görs i anslutning till utställningen Textila undertexter som visas på Malmö Konstmuseum 17 juni - 3 september 2017. Arrangör Malmö Konstmuseum. I samarbete med Skånes stadsmission.

 

Här hittar ni oss:

 

Cirkusfest på kullarna, Kroksbäcksparken 17 juni kl 15-17
Sommarfest i Söder - Bayram, Lindängeparken 30 juni kl 15-18
Malmöfestivalen, Ö Hamngatan 17-18 augusti kl 11-19