Aktuella utställningar

Show and Tell – att visa och berätta

30 september 2017 – 21 januari 2018

Jean René Gauguin, Lekande troll, 1910-tal; Agda Holst, Självporträtt, 1925; Carl Fredrik Hill, Utan titel, u å (1883–1911) / Foto: Malmö Konstmuseum / Grafisk formgivning: Our Polite Society

Vad är ett museum? Denna utställning har tillkommit i ljuset av de senaste årens diskussioner om ett nytt konstmuseum i Malmö. Syftet är att lyfta fram samlingen och presentera ett antal konstnärskap och konstverk som känns extra angelägna i vår tid. Samlingen omfattar idag närmare 40 000 verk. Men merparten står sedan länge i magasin och väntar på att möta sin publik.

Ett av museets viktigaste uppdrag är att skapa sammanhang för de verk som på olika sätt hamnat i samlingen, och att ge nya generationer möjligheten att lära känna den. Hur kan besökare och allmänhet ta del av de berättelser som följer med konstverken? Show and Tell föreslår ett antal nya sammanställningar och möten mellan verk som i sin tur skapar nya historier. 

I utställningen visas över 300 verk och här finns en rad olika uttryckssätt och tekniker representerade; måleri, teckning, skulptur, installation och video. De äldsta verken är från antiken och några är helt nyproducerade. Urvalet speglar ett samtal om konstmuseets historia och framtid. Vilken roll kan ett konstmuseum ha i den globaliserade bildkultur som vi lever i?

Curatorer: Cecilia Widenheim och Matts Leiderstam 

Senast ändrad: 2017-11-09 15:48