Kommande utställningar

Textila undertexter

17 juni–3 september 2017

Hannah Ryggen, Min far, 1968

Textila undertexter, från Marabouparken konsthall, tar avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige. Här diskuteras bl.a. vilken roll textil som material och förhållningssätt spelar i olika konstnärliga praktiker och tider. Flera generationer av utövare sammanförs, från Hannah Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert född 1988, vars arbeten aktiverar olika lager av den "textila undertexten".

Curatorer: Bella Rune och Helena Selder

Temavisningar Textila undertexter

Söndag 25 juni 13.00 | Textil frigörelse

Söndag 13 augusti 13.00 | Det kvinnokonsthistoriska nystandet – feministisk kritik och politik

Söndag 27 augusti 13.00 | Textilen i vardagen och hemmet