Kommande utställningar

Museet/The Museum/المتحف

25 mars–30 april 2017

Visning av konstsamlingarna 1936. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer

I samarbete med Konsthögskolan i Malmö undersöks museet som plats och kontext – från ett historiskt såväl som samtida perspektiv. Inom ramen för kursen The Museum har en grupp MFA-studenter tittat på samlingen och dess ideologiska bakgrund, samt museet som plats för konstnärlig research.

Textila undertexter

17 juni–3 september 2017

Hannah Ryggen, Min far, 1968

Textila undertexter, från Marabouparken konsthall, tar avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige. Här diskuteras bl.a. vilken roll textil som material och förhållningssätt spelar i olika konstnärliga praktiker och tider. Flera generationer av utövare sammanförs, från Hannah Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert född 1988, vars arbeten aktiverar olika lager av den "textila undertexten".

Curatorer: Bella Rune och Helena Selder

Temavisningar Textila undertexter

Söndag 25 juni 13.00 | Textil frigörelse

Söndag 13 augusti 13.00 | Det kvinnokonsthistoriska nystandet – feministisk kritik och politik

Söndag 27 augusti 13.00 | Textilen i vardagen och hemmet