Kommande utställningar

Museet/The Museum

25 mars–30 april 2017

I samarbete med Konsthögskolan i Malmö undersöks museet som plats och kontext – från ett historiskt såväl som samtida perspektiv. Inom ramen för kursen The Museum har en grupp MFA-studenter tittat på samlingen och dess ideologiska bakgrund, samt museet som plats för konstnärlig research.

Textila undertexter

17 juni–3 september 2017

Textila undertexter, från Marabouparken konsthall, tar avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige. Här diskuteras bl.a. vilken roll textil som material och förhållningssätt spelar i olika konstnärliga praktiker och tider. Flera generationer av utövare sammanförs, från Hannah Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert född 1988, vars arbeten aktiverar olika lager av den "textila undertexten".

Curatorer: Bella Rune och Helena Selder

Temavisningar Textila undertexter

Söndag 25 juni 13.00 | Textil frigörelse

Söndag 13 augusti 13.00 | Det kvinnokonsthistoriska nystandet – feministisk kritik och politik

Söndag 27 augusti 13.00 | Textilen i vardagen och hemmet