Senast uppdaterad 2017-05-23 14:07.

Textila undertexter

Hannah Ryggen, Min far, 1968

Hannah Ryggen, Min far, 1968

17 juni–3 september 2017 visas en utställning på temat textil på Malmö Konstmuseum. I anslutning till utställningen ges tre olika temavisningar.

Textila undertexter, från Marabouparken konsthall, tar avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige. Här diskuteras bl.a. vilken roll textil som material och förhållningssätt spelar i olika konstnärliga praktiker och tider. Flera generationer av utövare sammanförs, från Hannah Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert född 1988, vars arbeten aktiverar olika lager av den "textila undertexten".

Läs mer om Textila undertexter

Curatorer: Bella Rune och Helena Selder

Temavisningar Textila undertexter

Söndag 25 juni 13.00 | Textil frigörelse

Söndag 13 augusti 13.00 | Det kvinnokonsthistoriska nystandet – feministisk kritik och politik

Söndag 27 augusti 13.00 | Textilen i vardagen och hemmet