Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om att söka kulturstöd och kulturstipendier från kulturförvaltningen.

Gå direkt till frågor om:

Ansökningsdatum, kompletteringar och besked

Hur skickar jag in ansökan?
Under 2018 planerar vi att gå över till digitala ansökningar genom webb-baserade e-tjänster. Det innebär att du inte ska använda tidigare ansökningsblanketter i pdf- eller wordformat.

När ska jag ansöka?
För de olika formerna av kulturstöd gäller särskilda ansökningsperioder med ett startdatum och ett slutdatum. Vid slutdatum klockan 24:00 stänger e-tjänsten för ansökan. Information om aktuella ansökningsperioder läggs upp på webb-sidan för respektive stödform.

Stipendiet Kulturkraft kan dock sökas löpande under hela året, utan fast datum.

Vad händer om ansökan kommer in för sent?
Ansökningar som skickas in med e-post eller brev eller lämnas in till vårt kontor efter sista ansökningsdag avslås.

Behöver jag ha e-legitimation för att ansöka?
Ja, om du ska ansöka om Stipendiet Kulturkraft, Malmö stads kulturstipendier och ateljéstipendier är det obligatoriskt att den sökande loggar in med sin personliga e-legitimation. För nominering till kulturstipendierna är det inte nödvändigt.

För projektstöd med ansökan 1 mars 2018 krävs också att den som gör ansökan loggar in med e-legitimation. För verksamhetsstöd återkommer vi med information senare under våren 2018.

Kan jag spara min ansökan och göra ändringar innan jag skickar in den?
Ja, i e-tjänsten finns en spara-funktion. Du kan logga in igen vid ett
senare tillfälle för att fortsätta med ansökan. När du har väl skickat in
ansökan till oss kan du inte ändra i den.

Vad betyder ”mina engagemang” i e-tjänsten?
När du loggat in i e-tjänsten för projektstöd kan du knappa in
kontaktuppgifter till den organisation du företräder. Om du ska göra en ny ansökan senare kan du hämta uppgifterna igen. Du kan också ändra eller ta bort informationen.

Kan jag komplettera en redan inskickad ansökan?
Ja, det går bra i vissa fall. Vi hänvisar till information om de olika stödformerna.

Hur får jag besked om ansökan har beviljats eller fått avslag?
Vi skickar ut beslut med e-post. Beslutet skickas till den e-post-adress du angett i ansökan.

Hur kommer jag i kontakt med er för att få information och råd om ansökan?
Du kan kontakta en av våra handläggare per telefon eller e-post. Om du vill ha ett personligt möte behöver du boka en tid i förväg. Vi finns i Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B på våning 5.
Kontaktuppgifter

Projektstöd

Det finns två former av projektstöd. Vilken form av stöd bör vi söka? Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö kan man få för att producera och arrangera till exempel föreställningar, konserter, utställningar, filmvisningar eller litterära program. Arrangemangen ska vända sig till en publik i Malmö. Läs mer om villkoren innan du ansöker

Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö gäller nyskapande insatser som utvecklar det professionella fria kulturlivet i Malmö, men som inte i första hand är publika arrangemang. Det kan vara utveckling av nya nätverk och arbetssätt, internationella samarbeten eller pilotutveckling inom olika konstformer. Läs mer om villkoren innan du ansöker

Om ni är osäkra på vilken form av stöd ni kan söka är ni välkomna att kontakta en handläggare.

Är det bara föreningar som kan få projektstöd?
Kulturorganisationer av olika slag kan få projektstöd. Det gäller registrerade juridiska personer med organisationsnummer, i form av ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Även enskilda personer med f-skattsedel kan få projektstöd. Vi planerar att hämta aktuella uppgifter direkt från Bolagsverket. Ni behöver därför inte bifoga något registreringsbevis. Mer information om vilka organisationer som kan få kulturstöd hittar du här här.

Enskilda Malmöbor som vill genomföra ett mindre projekt kan söka Stipendiet Kulturkraft

Vi är verksamma i en annan kommun men vill gärna genomföra ett projekt i Malmö? Kan vi få projektstöd?
Projektstöd ges enbart till kulturorganisationer som har en lokal förankring i Malmö, genom verksamhet och organisation. Vi ger inte stöd till kulturaktörer som vill gästspela i Malmö eller som har en svag anknytning till Malmö. Vi gör en sammanvägd bedömning och tittar bland annat på organisationens adress, eventuella stadgar och nuvarande verksamhet.

Vi planerar ett filmprojekt. Kan vi söka projektstöd?
Om projektet handlar om att arrangera filmvisningar, en festival eller liknande kan ni söka Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö. Om projektet gäller produktion av en ny film kan ni i vissa fall söka Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö. Den formen av stöd ges bland annat för idé- och pilotutveckling inför resurskrävande produktioner inom olika media.

Film är ett profilområde för Malmö stad och det kan också finnas möjligheter till andra former av stöd. Mer information.

Vi har verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd. Kan vi också få projektstöd? Ni kan söka projektstöd för utvecklingsprojekt men inte projektstöd för publika kulturarrangemang.

Gå till:
Information om projektstöd
Blanketter och e-tjänster

Stipendiet Kulturkraft

När kan jag ansöka om Stipendiet Kulturkraft?
Stipendiet har inga fasta ansökningsdatum och ansökan kan göras löpande under hela året. Du ansöker senast 2 månader innan ditt projekt ska genomföras. Om du ansöker för sent kommer ansökan att avslås. Du ansöker digitalt genom e-tjänsten för Stipendiet Kulturkraft. Länk hittar du här.

Jag bor inte i Malmö men är verksam här. Kan jag ändå söka stipendiet Kulturkraft?
Nej, du måste vara folkbokförd i Malmö för att kunna få Stipendiet Kulturkraft.

Jag fyller 18 år senare i år. Kan jag ansöka om Kulturkraft redan nu? Nej, du får vänta med att skicka in ansökan till din 18-årsdag. Stipendiet gäller personer i åldern 18-30 år och vi utgår från den ålder du har den dag du skickar in ansökan.

Man kan söka antingen 10 000 kr eller 20 000 kr. Vilken summa bör jag söka för mitt projekt?
Om det är första gången du genomför ett projekt och om projektet är i mindre skala och med få personer inblandade, rekommenderar vi att du ansöker om 10 000 kr.

Om projektet är mera resurskrävande och om du har mera erfarenheter och/eller är professionellt aktiv i kulturlivet, kan det vara motiverat att ansöka om 20 000 kr.
Om du är osäker på vilket belopp du ska söka kan du kontakta oss före ansökan.

Vi förbehåller oss rätten att föreslå ett ändrat belopp utifrån vår bedömning av projektet. I så fall kontaktar vi dig före beslutet.

Vilka kostnader kan jag ta med i projektets budget?
Kostnader kan till exempel vara arrangemangslokaler, scenteknik, material, marknadsföring och arvoden. Om du ska betala arvoden till artister, tekniker eller andra personer har du ansvaret att göra det enligt Skatteverkets regler. Stipendiet Kulturkraft kan inte användas som lön till dig själv eller den grupp som står bakom projektet. Du kan inte heller ta med kostnader för en ateljé eller replokal som du redan hyr eller för att köpa inventarier till dig själv, till exempel en dator.

Jag har sökt Stipendiet Kulturkraft tidigare. Kan jag söka igen?
Ja, du kan söka flera gånger. Du kan beviljas stipendiet maximalt 3 gånger. Tänk på att vi prioriterar nya initiativ och projektidéer!

Kan jag ändra i min ansökan efter att jag skickat in den?
Om det saknas någon viktig information eller något blivit fel i ansökan kan du ta kontakt med oss. Logga in på min sida i e-tjänsten med e-legitimation och använd funktionen meddelande för att kontakta handläggaren. När du fått svar kan du komplettera din ansökan enligt överenskommelse.

Jag har fått ett mail om att något har ändrats i min ansökan. Hur ser jag vad som ändrats?
Logga in med e-legitimation på min sida i e-tjänsten, där du kan följa ärendet och skriva och läsa meddelanden till/från handläggaren.

När får jag svar om jag beviljats stipendiet Kulturkraft?
Beslut fattas vanligen inom 1 månad efter att din ansökan är komplett. Under sommaren och under julhelgerna kan handläggningstiden vara något längre. Du får besked via mail.

När betalas stipendiet ut?
Stipendiet betalas ut efter beslutet, till det bankkonto som du skrivit i ansökan. Oftast tar det ett par veckor innan du har pengarna på kontot.

Vi är en förening som vill göra ett kulturprojekt. Kan vi ansöka om stipendiet Kulturkraft genom en person i styrelsen eller en medlem?
Nej, Kulturkraft är ett stipendium för enskilda Malmöbor. Du som ansöker om stipendiet ska vara den person som självständigt startar och genomför projektet. Du kan samarbeta med föreningar och organisationer men stipendiet ges inte till projekt som i praktiken drivs av en förening eller liknande. Föreningar har istället möjlighet att ansöka om projektstöd.

Jag går en utbildning och vill använda stipendiet till mitt examensarbete. Går det bra?
Nej, det är inte möjligt att få stipendiet för projekt som ingår i eller har en nära koppling till utbildning och forskning. Det kan till exempel vara skolprojekt, examensarbeten eller egen fortbildning.

Jag har fått Stipendiet Kulturkraft och jag har genomfört mitt projekt. Hur redovisar jag?
Du redovisar projektet via e-tjänsten Kulturkraft – Redovisning.
Du behöver inte skicka in kvitton men vi vill att du beskriver vad du använt stipendiet till och att du fyller i en utvärdering om projektet.
Följ anvisningarna i redovisningsformuläret.

Ateljéstipendier

Jag har tidigare år bifogat personbevis i ansökan. Behövs det vid nästa ansökan?
Nej, vi har ändrat rutinerna. Vi stämmer av de sökandes folkbokföringsort via Skatteverkets register.
 
Jag har ateljé i Malmö men bor i en annan kommun, kan jag söka ateljéstipendium hos er?
Nej, man måste vara folkbokförd i Malmö för att få stipendiet.
 
Hur får man reda på om man fått stipendiet?
Alla som söker ateljéstipendium får beslut via post efter kulturnämndens sammanträde i december.
 
Kan man söka ateljéstipendium om man är pensionär?
Ja det kan man. De sökande bedöms likvärdigt, oberoende av ålder.
 
Jag är konstnär verksam i Malmö men har min ateljé i en annan kommun, kan jag söka ateljéstipendium?
Nej, ateljén måste finnas i Malmö.
 
Jag har min ateljé i min bostad, kan jag söka stipendium?
Man kan inte få ateljéstipendium som finns i anslutning till bostaden (undantag kan göras om den sökande har särskilda skäl, såsom funktionshinder eller sjukdom).

 Jag hyr min ateljé i andra hand, kan jag söka stipendium?
Ja det går bra förutsatt att man har ett giltigt andrahandskontrakt.

Kan man söka ateljéstipendium varje år?
Nej det kan man inte. Ateljéstipendierna gäller för två år i taget. En konstnär som erhållit ett ateljéstipendium kan, efter en mellanperiod om minst 1 år, åter ansöka om stipendium om en ny 2-årsperiod.
 
Exempel: Du har fått ateljéstipendium för 2017-2018. Då kan du åter lämna in ansökan i oktober 2019 för perioden 2020-2021.

Gå till:
Blanketter och e-tjänster
Ateljéstipendier

Malmö stads kulturstipendier - för konstnärlig utveckling

 Behövs personbevis i ansökan?
Nej, vi har ändrat rutinerna. Vi stämmer av de sökandes
folkbokföringsort via Skatteverkets register.

Jag är verksam i Malmö men bor i en annan kommun, kan jag söka Malmö stads kulturstipendier?
Nej, man måste vara folkbokförd i Malmö för att få stipendiet.

Vi är ett band som ska åka på turné, kan vi söka stipendiet?
Nej, stipendierna tilldelas enskilda personer. Band, föreningar, grupper eller andra organisationer kan inte få stipendiet.

Vem kan få det här stipendiet?
För att få det här stipendiet ska du ha påbörjat en professionell yrkesverksamhet inom något konstnärligt område. Med det menas att du har en avslutad en konstnärlig utbildning eller har motsvarande kunskaper och arbetar aktivt inom ditt yrkesområde. Stipendiet ges inte till studerande eller till utövare på amatörnivå.

Stipendiet är till för att främja konstnärlig utveckling för personer som står i början av sin konstnärliga bana. Detta behöver inte vara knutet till ålder, men stipendiet ges inte till kulturutövare som sedan lång tid är professionellt etablerade. Prioriterade är de som varit yrkesverksamma i upp till fem år efter sin etablering.

Andra prioriteringar är konstnärlig kvalitet, ett självständigt och aktivt konstnärskap och anknytning till Malmös kulturliv.

Vad menas med konstnärlig utbildning?
För att söka stipendiet ska du ha gått en konstnärlig utbildning på högskolenivå eller ha förvärvat kunskaper på annat sätt på motsvarande nivå.

Räcker det verkligen med två arbetsprover?
Ja.

Kan jag lämna in arbetsprover i form av skivor, böcker eller bilder på papper?
Nej. Arbetsproverna ska bifogas i digitalt format i e-tjänsten, som länk eller bilagor.

Kan man söka Malmö stads kulturstipendier flera gånger?
Ja, man kan söka stipendiet flera gånger, men man kan bara få kulturstipendiet för konstnärlig utveckling en gång.

När ska ansökan lämnas in?
Det är viktigt att ansökan kommer in i rätt tid. Vad som gäller hittar du här.

Hur får man reda på om man fått stipendiet?
Kulturnämnden tar beslut i april och därefter skickas besked till alla som har sökt. Stipendiaternas namn offentliggörs i pressen samt på Malmö stads hemsida i samband med beslut.

Gå till:
Blanketter och e-tjänster
Malmö stads kulturstipendier

Malmö stads kulturstipendier

Kan jag lämna in arbetsprover i form av skivor, böcker eller bilder på papper?
Nej. Arbetsproverna ska bifogas i digitalt format i e-tjänsten, som
länkar eller bilagor.

- för värdefulla insatser

Vem har chans att få stipendiet för värdefulla insatser?
Stipendiet delas ut till personer som under många år har gjort värdefulla insatser för Malmös kulturliv. Stipendiet har delats ut till personer inom många olika kulturområden och tidigare stipendiater har ofta varit verksamma i Malmö 20 år eller mer.

Kan man söka detta stipendium själv?
Nej, detta är inte ett stipendium som man söker. Stipendiet tilldelas person efter nominering.
 
Kan man nominera sig själv?
Nej, man kan inte nominera sig själv.

Vem kan nominera person till detta stipendium?
Privatpersoner, föreningar, institutioner och organisationer kan nominera en person till det här stipendiet.

Har antalet nomineringar betydelse?
Nej, antalet nomineringar påverkar inte urvalet. Alla nominerade beaktas likvärdigt oavsett hur många nomineringar som har kommit in eller vem som har nominerat.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 13:43