Senast uppdaterad 2016-08-12 15:05.

Pengar att söka via Leader Söderslätt

Malmö stad är en av de fem skånska kommuner som tillsammans utgör Leaderområde Söderslätt. Nu har andra programperioden för Leader Söderslätt startat – med syfte att stödja landsbygdsutvecklingen inom området.

Fram till år 2020 kommer det att finnas pengar att söka (43 MSEK) inom Leader Söderslätt. För att vara berättigad till Leader-pengar måste projekten innefatta såväl ideell som privat och offentlig sektor.

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

För mer information: kontakta Malmö stads projektledare, Gunilla Andersson, gunilla.i.andersson@malmo.se, 040-342229