Vårt uppdrag

Malmö Kulturskola har ett tydligt politiskt uppdrag:

Malmö Kulturskola ska värna om och skapa såväl dagens som morgondagens kulturarv. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska Malmö Kulturskola erbjuda alla barn i Malmö möjligheter och verktyg för att skapa, utöva och uppleva olika former av kultur. Malmö Kulturskola ska vara tillgänglig med sin verksamhet för alla barn och unga, oavsett sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar, i alla stadsområden.

Målgruppens förväntningar och behov ska vara vägledande för skolans utbud, och kulturskolan ska ge en god grund att bygga vidare på för den som önskar fortsatt utbildning inom det konstnärliga området.