Aktiviteter för äldre

Vi har ett brett utbud av aktiviteter på museet. Vi skildrar svensk idrott genom tiderna och här kan du gå på guidade visningar med fika eller forska på egen hand i biblioteket och arkivet. Vi erbjuder även speciella visningar för demenssjuka.

Gratis entré. Boka aktiviteter genom att ringa eller maila oss!
040-34 26 88, e-post: idrottsmuseet@malmo.se

Möten med minnen

Tillsammans med Möten med minnen, riktade till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom, gör vi visningar för demenssjuka tillsammans med närstående person eller följeslagare.

Vi är stolta över att vara en av fyra museer i Skåne som tilldelats
stipendier för vårt arbete med demenssjuka. Ett stipendium som direkt
kommer våra besökare tillgodo.

Gå på guidad visning med fika

Idrottsmuseet skildrar svensk idrott från forntid fram till idag. Vi erbjuder visningar utifrån olika teman. Efter varje visning finns möjlighet att beställa fika samt prata idrottsminnen med personalen. Fika: 20 kronor/person.

Idrottshistoria (gratis)

Tid: 45 minuter.
Vi berättar om den svenska idrotten och om idrottsrörelsens framväxt - från de gamla grekerna, via Ling och fram till idag.

Olympiska spelen (gratis)

Tid: 45 minuter.
Vi beskriver hur de olympiska spelen uppstod, upphörde och återupptogs.

Den hälsosamma livsstilens genombrott (gratis)

Tid: 45 minuter.
Med idrottsrörelsens genomslagskraft och 1930-talets arbetstidsreglering och semesterlag fick fritiden och idrotten en annan betydelse. Vi lägger här fokus på idrottens utveckling under 1900-talet.

Malmö idrottsplats (25 kr/person)

Turen går till idrottsplatsen där vi berättar om dess tillkomst och evenemang.

Malmö stadion (25 kr/person)

Vi tittar närmre på stadion, dess historia och framtid.

Forska på egen hand

Kom gärna och forska på egen hand. Vårt bibliotek och arkiv inbjuder till forskning i föreningars och olika idrotters utveckling. Kanske hittar du dig själv eller någon släkting bland alla resultatlistor och fotografier. Det går även bra att på egen hand besöka utställningen.

Senast ändrad: 2016-02-22 11:10