Aktiviteter för barn & unga

Idrottsmuseet är inne i en förändringsprocess varför alla visningar och bokningar ligger nere.

Både entré och aktiviteter är gratis. Boka genom att ring eller maila oss!
040-34 26 88, e-post: idrottsmuseet@malmo.se

Kolla in oss på Facebook

Senast ändrad: 2017-09-22 08:58