Bibliotek


Biblioteket innehåller både äldre och nyare idrottslitteratur, uppslagsböcker, årsböcker, tidskrifter och klubbtidningar från olika idrottsföreningar i Skåne.

En bibliotekarie finns att rådfråga och vi hjälper gärna till med uppslag till kortare eller längre uppsatsämnen.

Förutom biblioteket kan du hämta information om föreningar och idrottsutövare från vårt stora foto- och pappersarkiv.

Då detta är ett referensbibliotek är hemlån inte möjligt, men du är välkommen att använda vårt material och läsa böckerna på plats.

Senast ändrad: 2016-02-22 11:12