Utställningar

Idrottens historiska bakgrund och framväxt

I basutställningen skildras idrottens och idrottsgrenarnas historiska bakgrund och framväxt. Från de antika olympiska spelen, via idrottsrörelsens etablering och fram till dagens idrott och idrottsgrenar. Kroppen har alltid varit varje idrottsutövares främsta redskap men synen på kroppen har ständigt omprövats och förändrats. Utställningen belyser frågor som hur doping, kroppsideal, kost och genus påverkar och har påverkat människors möjlighet att idrotta.Senast ändrad: 2017-08-15 10:49