Kulturarvsenheten

Kontaktuppgifter till kulturarvsenheten, Malmö Museer:

Anna Gullmark, t.f. enhetschef
anna.gullmark@malmo.se

Intendenter och konservatorer

André Branca
andre.branca@malmo.se

Josefine Campbell, konservator
josefine.campbell@malmo.se

Gun Johansson-Elfström, intendent
gun.johansson-elfstrom@malmo.se

Tomas Lindell, konservator
tomas.lindell@malmo.se

Yvonne Magnusson, intendent
yvonne.magnusson@malmo.se

Agata Nilsson, konservator
agata.nilsson@malmo.se

Inger Pedersen, intendent  
inger.pedersen@malmo.se

Aila Peterson, intendent
aila.peterson@malmo.se

Magnus Waldeborn, intendent
magnus.waldeborn@malmo.se

Chatarina Ödman, antikvarie
chatarina.odman@malmo.se

Jan Öijeberg, antikvarie/marinarkeolog
jan.oijeberg@malmo.se