Skolprogram

© Roza Czulowska / Malmö Museer

För skolklasser finns Malmö Museers juniorklubbar och andra program. Här finns något för alla - från förskolan till gymnasiet!

- Förskolan
- Årskurs 1–3
- Årskurs 4–6
- Årskurs 7–9
- Gymansiet
- Särskola

Numera har vi också ett Science Center Malmö Museer (SCMM). De skolprogram som ingår i SCMM är här markerade med ett asterix*.

Förskolan

Kommendantens trädgård (förskolans 3-4-åringar)

Genom samtal, lek, aktiviteter och skapande lär vi oss om naturen och särskilt om maskar och bin. Tre träffar (varav en avslutning).

Livet* (förskolans 5-åringar)

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Fyra träffar varav en festlig avslutning.

Skepp & Skoj* (förskolans 5-åringar)

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Vi bor i Malmö (förskolans 5-åringar)

Besök på Malmöhus slott med kammarjungfrun, repslagning och sillrensning, allt ryms i programmet Vi bor i Malmö. Fem träffar.

Förskoleklass

Vi bor i Malmö

Besök på Malmöhus slott med kammarjungfrun, repslagning och sillrensning, allt ryms i programmet Vi bor i Malmö. Fem träffar.

Skepp & Skoj* (förskolans 5-åringar)

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Årskurs 1–3

Vi bor i Malmö (årskurs 1)

Besök på Malmöhus slott med kammarjungfrun, repslagning och sillrensning, allt ryms i programmet Vi bor i Malmö. Fem träffar.

Ask & Embla (årskurs 2-3)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen. I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Skepp & Skoj*

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Mellan rotting och hartass

Vi besöker er i klassrummet och berättar om skolan för 100 år sedan. Hur var det att gå i skolan förr? 

Bilder av det förflutna (årskurs 3)

Vi besöker er skola och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar: de senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Årskurs 4–6

Ask & Embla

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen.
I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Ask & Embla - Vikingatid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Medeltid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Stormaktstid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Klimat-X*

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Upptäckarklubben

Lär dig mer om hur natur och teknik hänger samman!
I Upptäckarklubben tittar vi på fantastiska uppfinningar, naturvetenskapliga fenomen och djurens fantastiska värld.
Vi arbetar med teman såsom vatten, ljus, ljud och energi både i teori och praktik. Fem träffar.

Vi besöker er skola...

...och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar:

 • Bilder av det förflutna
  De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.
 • Dåtid i nutid och nutid i framtid
  Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Årskurs 7–9

Välkommen till Sverige

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Du kan läsa mer om program och visning kopplat till utställningen HÄR.

Klimat-X*

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor?Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Vi besöker er skola...

...och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar:

 • Bilder av det förflutna
  De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

 • Dåtid i nutid och nutid i framtid
  Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Gymnasiet

Välkommen till Sverige

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Du kan läsa mer om program och visning kopplat till utställningen HÄR.

Klimat-X*

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Vi besöker er skola...

...och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar:

 • Dåtid i nutid och nutid i framtid
  Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Särskola

Livet

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Fyra träffar varav en festlig avslutning. Lärarhandledning särskolan.

SFI

SKI — Språk Kultur Identitet

Programmet riktar sig till de som nyligen har kommit till Malmö från ett annat land. Med museet som utgångspunkt tränas deltagarna i svenska genom besök i utställningar och genom andra aktiviteter. Fem träffar. Programinformation.