Senast uppdaterad 2017-02-27 08:43.

Folkhemmets rum och mellanrum

Foton: © Karl Heinz Hernried, Nordiska museet / © Jenny Eliasson/Malmö Museer

Folkhemmets rum och mellanrum visar fotografier ur Nordiska museets vandringsutställning Folkhemmets rum. Den har fokus på boendeidealen under folkhemsperioden 1930–1960-talet. Utställningen är kompletterad med en samtida fotodokumentation av utsatta EU-medborgare i Malmö och bland annat journalfilmer om rivningar av äldre bebyggelse i Malmö.

Utställningen aktualiserar frågan om innanför- och utanförskap idag och i ett historiskt perspektiv. Vilka människor som anses ingå i själva samhället är föränderligt över tid.

Folkhemmet var en vision som byggde på solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Sverige skulle moderniseras, misären skulle bort och standarden höjas. När man ser tillbaka på folkhemsperioden kan man konstatera att alla människor i det svenska samhället inte hade en självklar plats i "det goda medborgarhemmet".

I utställningen från Nordiska museet visas fotografier från kök, vardagsrum, sovrum och badrum från folkhemsepoken. Den är kompletterad med en fotodokumentation av utsatta EU-medborgares liv och boplatser i Malmö gjord av Malmö Museers fotograf 2015–2016. De flesta som bosatte sig i tillfälliga läger var romer från Rumänien och där Sorgenfrilägret på Industrigatan blev det största lägret i sitt slag i Sverige. Fotografierna utgör en del av museets arbete med samtidsdokumentationer, ett arbete som Malmö Museer kontinuerligt bedriver för att spegla samtiden inför framtiden.

Dessutom visas i utställningen journalfilmer om rivningar av äldre bebyggelse och satsningarna på nya moderna områden i Malmö, samt dokumentärfilmen Barnen af Botildenborg. Filmerna kommer från Autoimages och Xenofilia.

Utställningen visas 2 december 2016–2 april 2017 på Slottsholmen, Malmö Museer.