Senast uppdaterad 2017-08-18 15:01.

Science Center Malmö Museer mottar donation

©baraBild

Spektakulära presentationer i domformat, virtual reality-miljöer som stimulerar lärande och utveckling och i Malmö ett speciellt fokus på hållbar utveckling och digitala spel. Nu står det klart att Science Center Malmö Museer mottar tjugo miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik i en kommande domteater.

Donationen är en del av en nationell satsning, Wisdome, med fem science centers och tillhörande forskningsmiljöer.

Avsikten är att till 2019 skapa en innovativ mötesplats för visualisering av vetenskap i Malmö för elever, studenter, forskare, näringsliv och allmänhet. Ett mål är att öka barn och ungas intresse för vetenskap och väcka nyfikenhet på att själva utforska världen. Ett annat mål är att erbjuda företag en plats för innovation och visualisering av hållbara lösningar.

Bakgrund – inbjudan från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Inför 100-årsjubileet 2017 av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har Science Center Malmö Museer bjudits in att söka 20 mkr till teknikutveckling för att etablera en domarena och mötesplats för visualiseringar och kommunikation av vetenskap i Malmö. Den nationella satsningen, Wisdome, omfattar fem science center: Science Center Malmö Museer, Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping.

100 miljoner kronor går till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer vid Visualiseringscenter C.​ Genom donationen ökar antalet besökare som får möjlighet att uppleva de populärvetenskapliga berättelserna med hjälp av domtekniken. Nuvarande 100 000 som besöker domteatern på Visualiseringscenter C i Norrköping varje år ökar till 1.5 miljon, spridda över hela landet genom denna storsatsning och samarbete mellan de fem science centren.

Mötesplatsen utvecklas i ett brett samarbete

Mötesplatsen utvecklas i samarbete med forskningsmiljöerna Malmö Högskola, ESS, MAX IV liksom tre näringslivskluster Sustainable Business Hub (SBHUB), Media Evolution och Game City, vilka tillsammans bildar ett nätverk med över 500 företag som är verksamma i Skåne.

Sustainable Business Hub för in hållbarhet både i byggnation och drift, samt koordinerar arbetet med övriga kluster. Flera större företag i Sustainable Business Hubs nätverk har visat intresse för att en dom etableras i Malmö.

Visualisering som gör skillnad

Den värld vi lever i är både komplex och komplicerad. Med tillgång till ett oändligt utbud, dygnet runt, tycks vi ha allt svårare att bli berörda på djupet. Men att få uppleva det vi inte kan se med blotta ögat, det som är för stort, för smått, för snabbt eller för långsamt i en miljö som innesluter en i upplevelsen och skärmar av en från bruset utanför – det kan göra hela skillnaden.

Med den senaste tekniken som används i dommiljöer och i virtual reality (VR) väcks nyfikenheten och lusten att utforska på ett fundamentalt annorlunda sätt än genom traditionella medier som text och bild. Det kan handla om att för första gången få se hur trollsländans vingslag roterar åt olika håll – samtidigt. Eller att förstå att dina synintryck lurar din hjärna när du i en virtuell värld går ut på en planka, rakt ut från Empire State bildnings översta våning. Du vet att du är i ett tryggt rum med fem centimeter till golvet, men du får ändå svindel som får benen att darra. Det är inte bara en helhetsupplevelse för din syn och hörsel, utan för hela din kropp.