Publicerad 2017-10-09 10:55

Senast uppdaterad 2017-10-09 11:11

Tidsresan

Limhamnsgummor med sina rullebörer på väg i västra hamnområdet för att sälja fisk, 1913. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer

Limhamnsgummor med sina rullebörer på väg i västra hamnområdet för att sälja fisk, 1913. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer

Tidsresan i Malmö är ett projekt med 13 olika miniutställningar med historiska perspektiv som visas på 13 bibliotek runt om i Malmö. Med utställningarna hoppas vi inspirera dig som besökare att också bidra med din egen berättelse. Alla berättelser blir en samtidsdokumentation på Malmö Museer. Utställningarna visas 20 oktober 2017–28 januari 2018.

Med Tidsresan bjuder Biblioteken i Malmö, Stadsarkivet och Malmö Museer in till en gemensam resa i tiden. 13 miniutställningar visas på 13 bibliotek, där Stadsbiblioteket blir projektets ”nav”. Varje liten utställning fokuserar på det egna bibliotekets närområde, och visar där ett föremål från någon av museets samlingar kompletterad med bild- och arkivmaterial.

Tidsresan vill ha din berättelse

Vi hoppas att du som besöker biblioteken inspireras att skriva din egen berättelse. Du får gärna skriva mer än en berättelse och använd gärna din fantasi! Kom och låt dig inspireras, plocka fram författaren i dig och berätta. Från varje bibliotek utser vi dessutom några vuxen- och barnvinnare. Berättelserna ni bidrar med blir en samtidsdokumentation på Malmö Museer. De kommer att ingå i museets samlingar samt kan komma att publiceras i samband med utställningar, på webben, som trycksak eller någon annan form av tillgängliggörande såsom museets digitala databas Carlotta. 

Bakgrund

Hösten 2014 inledde Malmö Museer och Rosengårdsbiblioteket ett samarbete som fokuserade på närmiljön i Rosengård, pilotprojektet Djurvän i Rosengård. Huvudmålgruppen då var barn. Biblioteket visade under ett års tid månadens djur, ett litet däggdjur eller en fågel som lever och bor i Rosengård. Månadens djur försågs med en kort informationstext och dessutom ställdes en personlig fråga till besökaren. Frågan skulle inspirera till egna berättelser och teckningar, och de som bidrog deltog också i en tävling. Efteråt visades de tolv djuren och besökarnas alla inlämnade berättelser och bilder i en utställning på Malmö Museer under 2016. Tidsresan bygger på samma koncept men nu vidgar vi samarbetet och bjuder även in vuxna att bidra!

Varmt välkomna önskar Biblioteken i Malmö, Stadsarkivet och Malmö Museer!

Utställningarna hittar ni på: Bellevuegårdsbiblioteket, Bunkeflobiblioteket, Garaget, Husiebiblioteket, Kirsebergsbiblioteket, Limhamnsbiblioteket, Lindängsbiblioteket, Masten 2, Oxiebiblioteket, Rosengårdsbiblioteket, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Tygelsjöbiblioteket.