Science Center Malmö Museer

Science Center Malmö Museer knyter ihop en rad utställningar och aktiviteter här på museet!

Historia, nutid och framtid möts i utställningar och aktiviteter på Science Center Malmö Museer. Fokus är miljö, naturvetenskap, klimat och hållbar utveckling. Välkommen att utforska och inspireras!

© Johanna Rylander / Malmö Museer

Vårt Science Center knyter samman befintliga och nya utställningar på Teknikens och Sjöfartens hus. Vi använder dessutom staden och havet som undervisningsrum, och finns med vid olika evenemang.

Ett promenadstråk i din mobil  guidar dig till Västra hamnens hållbarhetssatsningar. Det nyöppnade Akvariet på Slottsholmen används i våra pedagogiska program.

Science Center Malmö Museer vill skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik. Med interaktivitet och ett lustfyllt lärande lyfts samspelet mellan människor och samhälle, naturvetenskap och teknik.

Vi vill vara en plats för idéutveckling och nytänkande och där verksamheten utvecklas i samarbete med bland annat näringsliv och högskola. Science Center Malmö Museer är resultatet av ett treårigt projekt (2011–2014) där Malmö Museer tillsammans med Miljöförvaltningen fick medel ur EU:s regionala utvecklingsfond.

Utställningar och aktiviteter ingår:

  • Grupper kan boka kurser i hållbar utveckling, anpassade såväl för gymnasiet som professionella studiebesök.
  • Muskler och motorer - basutställning om muskel- och motorkraft.
  • Framtidens fordon - en utställning om fordon och transporter.
Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer
  • Idéplaneten -  experimentarium fyllt av spännande aktiviteter på tema vår planet och vår framtid.
  • Himmel och jord - basutställning om Tycho Brahe, inklusive Stjärnrummet - ett planetarium.
  • Smart -basutställning som visar exempel på innovationer och genombrott som gjorts i Skåne de senaste 200 åren.
  • Promenadstaden - ett promenadstråk som leder dig genom Västra hamnens hållbarhetssatsningar.
  • Pedagogiska program
  • Science center-spelet Alma och Stjärnstoffet är nu färdig för lansering - ett rafflande äventyrsspel som tar spelaren genom vallgravar och slottsalar. Ett nytt grepp att genom upplevelse lära sig om hållbar utveckling.

Senast ändrad: 2017-09-01 13:25