Samlingar

Malmö Museers samlingar är resultatet av nästan 170 års verksamhet. Här hittar du cirka 500.000 föremål, 4 miljoner fotografier och en stor arkivsamling. Till museets stora samlingsområden idag hör kultur, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria. Mångfalden i samlingarna ger museet en unik bredd.

© Mathilda Thulin/Malmö Museer

Nu har du möjlighet att söka i Malmö Museers omfattande samlingar. Det är delar av samlingarna som nu finns tillgängliga för dig genom Carlotta, och det kommer ständigt mera.

Insamling av öletiketter

Brygger du öl hemma? Gör du etiketter till dina eller någon annans ölsorter?

Malmö Museer visar just nu utställningen Med smak av humle - odla och brygg. Den är producerad av Nordiska museet, som under sin utställningsperiod samlade in bilder på egentillverkade öletiketter. Detta vill vi också göra, men med fokus på Malmö och övriga Skåne. Vill du dela med dig av dina etiketter till oss? Klicka i så fall här.

Har du föremål du vill skänka till museet?

Vill du bidra till Malmö Museers samlingar? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

På Malmö Museer finns ånglok och barnvagnar, sidentäcken och trasmattor, fossil och fjärilar, tv-kannor och mjöltråg, flintyxor och mobiltelefoner, sågar och...
Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Det används till utställningar, publikationer och pedagogik inom Malmö Museers verksamhet och är också en viktig kunskapskälla för forskare, skola och allmänheten.

Malmö Museers arbetar med insamling och dokumentation av Malmöregionens historia och samtid. Ett arbete som har präglats av sin samtids intressen, värderingar, tycke och smak. Vi vill öka kunskapen kring  kulturarvet, människors liv, företeelser och verksamheter genom att samla in berättelser, föremål, fotografier och dokument.

Endast en liten del av alla Malmö Museers föremål är utställda. De flesta föremålen finns idag förvarade i Malmö Kulturförvaltnings Centralmagasin. Där övervakar vi noggrant klimat och säkerhet. I magasinets  nya moderna konservatorsateljéer arbetar vi med förebyggande föremålsvård och konservering.

Senast ändrad: 2017-07-31 13:55