Spela själv

Person som spelar elgitarr. Foto: Colorbox.

För dig som vill lära dig att spela ett instrument, starta ett band, sjunga i kör eller spela musik med andra finns flera olika möjligheter.

Arena 305

Arena 305 är en mötesplats för musikintresserade ungdomar i gymnasieåldern. De erbjuder utrustade replokaler, DJ-rum, inspelningsstudior och har även egen konsertsal med scen. Det finns även ett antal replokaler att hyra för dig som är 18-26 år.

Malmö Kulturskola

Malmö Kulturskola är den kommunala kulturskolan som ger alla barn och ungdomar mellan 7-19 år boende i Malmö möjlighet att utveckla sina fritidsintressen. Kulturskolan erbjuder undervisning i flera ämnen och instrument. Alla elever har möjlighet att delta i ensembler och gruppaktiviteter samt medverka i föreställningar och konserter.

Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö erbjuder utbildningar, så som fristående kurser och program inom flera genrer och inriktningar. Musikhögskolan tillhör Lunds Universitet men finns i Malmö.

Studieförbund

Malmös studieförbund erbjuder ett brett utbud av kurser inom musikområdet. Flera studieförbund har replokaler, studior och musikkonsulenter till stöd för de band, körer och andra ensembler som bedriver verksamhet i studiecirkelform.

Regler för gatumusik

För att gatumusik ska upplevas positivt i staden och för att det inte ska bli störande för butiker och andra som är permanent på platsen, har Malmö stad infört ett par regler kring gatumusik. De finns i de så kallade miljöföreskrifterna och här hittar du en kort sammanfattning.