Ny i Sverige

Google translate

På dessa sidor får du bland annat information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp.

Som nyanländ flykting eller invandrare skall du börja med att besöka Invandrarservice. Här kan du bland annat anmäla dig till SFI - Svenska för invandrare.

I broschyren Information - till dig som är ny i Sverige, hittar du som är nyanländ mycket praktisk information. Den finns på 18 olika språk.

När du har kontakt med Malmö stad eller annan myndighet, säg till om du behöver tolk. För mer information - kontakta den verksamhet du ska träffa.

Senast ändrad: 2016-12-12 15:12